HMS-kort

Alle som arbeider på bygg-og anleggsplasser, samt i rengjøringsbedrifter må ha HMS-kort. Dette gjelder også i private hjem.