Skriv alltid kontrakt med håndverkere

Det er du som må spesifisere arbeidet. Jo mer nøyaktig du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten bør du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.